Tryggere Ungdom Blogg

Deltakelse på UNODC Youth Forum

FNs kontor for narkotika og kriminalitet avholder et ungdomsforum i forbindelse med gjennomføringen av det årlige møtet til The Commission on Narcotic Drugs (CND). Formålet er å legge til rette for at unge får utveksle ideer og ulike perspektiver på hvordan de kan bidra til effektiv forebygging i sine lokalsamfunn, og gi dem en mulighet til å formidle sitt felles budskap til CND. 2022 ble det andre året Helse- og omsorgsdepartementet har nominert en representant fra Tryggere Ungdom til å delta. I Youth Forum 2021 deltok nåværende styreleder Eva Djordjevic, og i 2022 deltok generalsekretær Ingrid Engene Gøranson. 

Tidligere har forumet blitt avholdt i Vienna, Østerrike, men på grunn av pandemiens begrensninger har både Eva og Ingrid deltatt digitalt. Selv om begge skulle ønske at forumet hadde vært fysisk, legger de vekt på hvor positiv, lærerik og engasjerende opplevelsen var. Eva har holdt kontakt med UNODC etter forumets slutt, og samarbeidet med dem som prosjektleder for Tryggere Ungdoms prosjekt «Lytt Først». Prosjektet har gått ut på å oversette materialene og spre UNODC sin «Listen First»-kampanje i Norge, og materialene vil man kunne se i sosiale medier allerede i slutten av mars 2022. Eva skal også fortsette som prosjektleder når Tryggere Ungdom skal jobbe videre med kampanjen det kommende året. 

Eva mener at forumet ga en unik mulighet til å lære om evidensbasert forebygging og internasjonal ruspolitikk, og til å samarbeide med ungdom fra andre deler av verden. Hun synes det var lærerikt og inspirerende å få innblikk i ulike perspektiver på rusbruk og forebygging, og at samarbeidet med ungdom fra andre kulturer åpnet opp for en refleksjon som var annerledes enn hva hun har opplevd hjemme i Norge. Det viktigste hun har tatt med seg fra forumet er en bred støtte til behovet for en ny og mer kunnskapsbasert ruspolitikk:

“ I forbindelse med forumet ble vi oppmuntret til å reflektere over hva forebygging innebærer, og hva slags tiltak som blir brukt i eget lokalsamfunn. Den lærdommen som satte seg dypest hos meg var støtten til en bemerkning som mange for lengst har gjort seg, og som kan oppsummeres i to punkter: at mye av det som tradisjonelt har blitt kalt for forebygging, ikke er evidensbasert, samt at tilgjengelig forskning ikke støtter en fordømmende tilnærming til forebygging - snarere tvert om. Forebygging som fungerer baserer seg på støtte til utvikling og helsefremming, ikke straff og fordømmelse - som i beste fall ser ut til å være uvirksomt, og i verste fall ødeleggende for en sunn og positiv utvikling.”

Ingrid er prosjektleder for Tryggere Ungdom sitt mentorprogram, Trygg Mentor, og under Youth Forum 2022 fikk hun blant annet mulighet til å presentere programmet for Dr. Wadih Maalouf (PhD psykisk helse og rusavhengighet-epidemiologi) som ikke hadde noe å utsette på prosjektet og applauderte tiltaket. Under hele forumet ble det lagt sterk vekt på at effektiv forebygging må være evidensbasert. 

«Jeg synes det var veldig lærerikt å høre fra Giovanna Campello som har ledet arbeidet med utviklingen av UNODC og WHO sine internasjonale standarder for forebygging. Hun understrekte hvordan effektiv forebygging har en holistisk tilnærming, gjerne med fokus på å utvikle sosiale ferdigheter. Hun påpekte også at opplæring i skolen om konsekvensene av rusbruk, slik som vi gjør i Norge, ikke forebygger rusbruk. Hun anbefalte heller ikke bruk av tidligere rusavhengige som «forteller sin historie» eller at politiet kommer inn i klasserommene, siden forskning tyder på at slike tiltak i beste fall ikke har noen effekt på rusbruk. Det var fint å få tydeliggjort "Do's and Don'ts" innenfor forebygging av initiering av rusbruk, og flott å få bekreftet at Tryggere Ungdoms prosjekter på feltet er i tråd med FNs internasjonale standarder for forebygging». 

På siste dag av forumene samarbeider deltakerne om å formulere et budskap som skal formidles til CND. I Youth Forum 2022 ble Ingrid valgt til å få æren av å videreformidle budskapet til CND 17. mars 2022 sammen med Carlos Araujo fra El Salvador. «Det var en utrolig opplevelse å få muligheten til å henvende seg direkte til globale beslutningstakere. Formannen for CND tok budskapet vårt godt imot og jeg håper CND lytter til vårt ønske om å investere i evidensbasert forebygging og å involvere unge i større grad!»

Se opptak fra presentasjonen i CND nedenfor: