Rusvett under korona-epidemien
Isolasjon og bekymring gjør det lettere å utvikle rusavhengighet, men også de som ruser seg i sosiale lag, bør vise ekstra forsiktighet i disse dager.

I tillegg til Rusopplysningens 10 generelle rusvettregler er det noen ekstra forholdsregler det er lurt å kjenne til under en epidemi.
1. Rusmidler svekker immunforsvaret.

Alkohol og andre rusmidler svekker immunforsvaret. Derfor er det tryggest å la være å ruse seg hvis man er smittet av koronaviruset eller i en utsatt gruppe. I tillegg kan man bli mer uforsiktig når man er ruset, hvilket øker sjansen for å bli smittet hvis man oppholder seg sammen med andre mennesker. Myndighetene anbefaler at folk ikke samles i grupper på mer enn fem personer og holder minst to meters avstand, men mange trosser rådene og drar på fest. For å hindre smittespredning og unngå unødig belastning på helsevesenet, anbefaler vi at folk heller unner seg en fest når krisen er over.
2. Å dele brukerutstyr innebærer stor smittefare.

Å dele sigaretter, flasker, jointer, vaper eller snifferør, kan i utgangspunktet utsette en for smittsomme sykdommer som hepatitt C og herpes. Siden koronaviruset spres ved dråpesmitte, er det nå imidlertid ekstra viktig å unngå dette. Også injiserende rusmiddelbrukere bør være ekstra forsiktige i disse dager og unngå deling eller gjenbruk av sprøyter. Siden koronakrisen rammer de rusavhengige ved å føre til nedstenging av lavterskeltilbud og redusert tilgang til rusmidler, har Foreningen Tryggere Ruspolitikk foreslått en redningspakke for denne gruppen som blant annet innebærer økt tilgang til substitusjonsmedisiner og brukerutstyr. Såkalte rekreasjonsbrukere uten rusproblemer bør moderere rusmiddelbruken sin slik at de ikke bidrar til smittespredning.
3. Rusmidler som inhaleres kan forverre lungehelsen.

Dersom man smittes av koronaviruset, må man holde seg isolasjon i minst 14 dager. Tiden i isolasjon kan være ensom og kjedelig, og de som ruser seg fra før, kan da kjenne ekstra stort behov for rus. Det er likevel viktig å begrense inntaket av rusmidler, og særlig unngå rusmidler som inhaleres ved røyking eller sniffing. Det vanligste symptomet på koronasmitte er tørrhoste, og viruset kan gi lungebetennelse og senskader på lungene. Rusmidler som irriterer luftveiene ytterligere, kan i verste fall forverre sykdomsforløpet.Det er også verdt å merke seg at enkelte reseptbelagte hostesafter, som Cosylan, inneholder etylmorfin. Dette stoffet kan i seg selv være dødelig i store doser, og er ekstra farlig i kombinasjon med alkohol og andre dempende rusmidler. Dersom du har slik hostesaft bør du være svært varsom med dosering og aldri kombinere den med rusmidler.
4. Rusbruk på fest er ekstra farlig når helsevesenet er overbelastet.

Helsevesenet er i disse dager overbelastet og forsøker å hjelpe så mange trengende som mulig. Alle ulykker som skjer i denne perioden, vil ikke bare være ekstra farlige for den skadde, men kunne sette andre liv i fare ved å ta opp intensivplasser på sykehusene. Norge har maksimalt 1400 intensivplasser, og så mange som mulig av disse bør stå klare i tilfelle antallet personer med alvorlige koronasymptomer blir så høyt at vi trenger alle plassene. En studie fra FHI viste at én av tre skadepasienter ved akuttmottaket på Oslo universitetssykehus var under påvirkning av ett eller flere rusmidler på skadetidspunktet. Alkohol var det vanligste rusmiddelet, og i 2014 skyldes rundt 6400 døgnopphold på sykehus alkoholbruk. Dermed kan vi redusere belastningen på helsevesenet betraktelig ved å redusere forbruket av alkohol og andre rusmidler.
5. Koronaviruset kan også være farlig for unge mennesker.

At de som legges inn på sykehus med koronasmitte, ofte er gamle eller har andre underliggende årsaker, betyr ikke at viruset er ufarlig for unge mennesker. Flere unge har også dødd. Selv om disse utgjør en svært liten andel, bør unge unngå å ta unødige sjanser både av hensyn til seg selv og andre. Mange som er smittet, opplever ingen symptomer, og unge som fester, kan da eksponeres for smitte uten å være klar over det. I etterkant kan de smitte foreldre, besteforeldre eller andre som er i en risikogruppe. Vi ber unge huske at årets russefeiring eller sommerferie ikke er siste sjanse til å ha det gøy, og heller utsette festen.
6. Det er lettere å utvikle rusproblemer når man er ensom og bekymret.

Enten man bare liker å ta et glass vin i ny og ne, eller har eller har hatt rusproblemer, er det naturlig å ville døyve følelsen av usikkerhet, kjedsomhet eller frykt som mange opplever i denne tiden. Karantene eller isolasjon er utfordrende for de fleste av oss, men aller mest for dem som sliter fra før. Vi vet fra forskning at ensomhet og andre negative følelser øker sjansen for å utvikle rusproblemer. Dette er noe å tenke på hvis du kjenner noen som kanskje ruser seg mye fra før, og som nå tilbringer mye tid alene. Ring dem gjerne og slå av en prat. For deg som kjenner på behovet for å bøte på karanteneangst, vil vi sterkt anbefale å prøve hjemmetrening eller digital sosialisering før du tyr til alkohol eller annen rus.