Tryggere Ungdom Blogg

Intro til vårt mentorprogram «Trygg Mentor»

Skoleåret 21/22 har Tryggere Ungdom mottatt støtte fra Stiftelsen Dam til prosjektet Trygg Mentor. September 2021 markerte startskuddet for møter mellom ungdommer og mentorene deres, og ved årsskiftet 2022 hadde over 70 mentorøkter blitt gjennomført til tross for pandemiens begrensninger. Ungdommene som deltar i programmet, er elever på 8.trinn ved sentrumsskoler i Oslo, og mentorene er VGS-elever og universitetsstudenter. I programmets første år har vi organisert ukentlige møter mellom 12 ungdommer og 12 mentorer.

Målsetningen til Trygg Mentor er å støtte ungdommene i å stryke sin selvtillit, sosiale kompetanse og skoleferdigheter. Vi tilbyr ungdommene en trygg og stabil rollemodell i nær alder, som de kan snakke med og relatere seg til. Ungdommene oppfordres til å medvirke til hvordan mentorøktene skal gjennomføres. Mentorenes oppgave er å støtte ungdommene i å definere og jobbe systematisk mot positive mål de har i livene sine. Gjennom innsatsen håper vi også å forebygge skolefrafall, skadelig rusbruk og kriminalitet.

Ungdommene og mentorene ble «matchet» med hverandre basert på felles interesser og samsvarende timeplaner. Alle mentorøkter er individuelt tilpasset til de unike mentorforholdene. Fram til nyttår var de mest populære stedene der mentorøktene foregikk kaféer, biblioteker, turer, museer og kinoer. Aktiviteter har blant annet inkludert studieteknikk, jobbsøking, samtaler, spill, sport og mestringsferdigheter. Fellesnevneren er at aktivitetene skal styrke mestringsfølelse og selvtillit hos ungdommen, samtidig som de styrker ungdommenes sosiale kompetanse og skoleferdigheter. Prosjektledelsen holdes informert om aktivitetene, og følger aktivt opp ungdommene og mentorene.

Mentorprogrammer er anbefalt i FNs internasjonale standarder for forebygging. Til tross for dette finnes det få eksempler på at tiltaket har vært forsøkt i Norge. Etablerte mentorprogram har gjerne vært rettet mot vanskeligstilte unge fra svært belastede miljøer der målet har vært rehabilitering. Trygg Mentor skiller seg ut ved å være rettet mot en helt annen målgruppe som blant annet er betydelig yngre. Slik er Trygg Mentor forebyggende, siden ingen av ungdommene står utenfor samfunnet eller utviser bekymringsverdige sosiale avvik.

Vi har allerede mottatt svært gode tilbakemeldinger fra ungdommene, skolene og mentorene som deltar. Flere av årets mentorer holder på med utdanninger innenfor sosiologi og kriminologi. Vi er glade for å kunne tilby studenter relevant erfaring ettersom det ikke legges opp til praksis i studieløpet.

«Jeg har lært mye om hvordan man bygger en relasjon og trygghet, om psykisk helse og sosiale problemer generelt, jeg har fått kontakt med mange flotte mennesker, og ikke minst gleden av å vite at jeg kan være «det trygge mennesket» enkelte dager. Vi snakker om vanskelige ting, vi avtaler forskjellige aktiviteter for hver gang, vi smiler og ler. Det er en glede å gi glede, og å kunne stille opp» - Elza Umarova, mentor.