Hva gjør vi?
Tryggere Ungdom er en landsomfattende ungdomsorganisasjon som jobber for å skape et
tryggere samfunn for unge gjennom aktivisme, nasjonal og internasjonal politisk påvirkning,
kunnskapsformidling og deltakelse i den offentlige debatt. Formålet skal oppnås ved å
arbeide for å forebygge rusproblemer og annen psykisk uhelse, forebygge utenforskap og
kriminalitet, fremme solidaritet med svakerestilte og bedre unges oppvekstvilkår.

Organisasjonen skal søke samarbeid på tvers av politiske og ideologiske skillelinjer. Vi deltar kontinuerlig på høringer og i debatter om ungdom og rus, holder egne arrangementer og skriver i media.

Media:
17.03.2019: Leserinnlegg i Dagens Næringsliv: Ubegrunnet cannabispanikk
06.05.2019: Leserinnlegg i Vårt Land: I Filippinene drepes barn av myndighetene
22.05.2019: NATT&DAG: Hvordan er formen, rusreformen?
06.11.2019: Leserinnlegg i Dagbladet: Mangel på kunnskap har aldri reddet liv

Arrangementer:
14.02.2019: Medarrangør: «Hvordan påvirker dagens ruspolitikk unges forhold til politiet?»
27.05.2019: Medarrangør: «Psykedelika: Trygt å bruke?»
31.05.2019: Medlemsarrangement: «Sosial kveld med Tryggere Ungdom!»
20.06.2019: Medarrangør: «Workshop og fest: Hvordan burde fremtidens ruspolitikk se ut?»