Tryggere Ungdom

Tryggere Ungdom vil møte psykiske og sosiale problemer blant unge med kunnskap, omsorg og tidlig intervensjon.

Fra fordømmelse til forståelse.
Tryggere Ungdom er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon for unge mellom 15 og 30 år som jobber for å styrke og reformere dagens forebygging. Vi mener at rus og andre utfordringer blant unge må møtes med inkludering og solidaritet fremfor moralisering og utstøtelse, og vil flytte fokus fra symptomer til underliggende årsaker.
Forebygging, ikke straff
Det er lettere å forebygge problemer enn å behandle dem. Vi ønsker at unge som sliter skal få hjelp før problemene blir alvorlige, og at ingen skal påføres straff eller skam for selvskadende atferd.
Psykisk helse
Antallet ungdommer som sliter er økende. En del unge tør ikke søke hjelp, og for andre kommer hjelpen for sent. Ingen skal måtte oppleve at døden er eneste utvei.
Vi jobber for et varmere samfunn
Tryggere Ungdom ønsker å styrke unges tilknytning til fellesskapet. Med rusfrie og inkluderende arrangement og frivillig aktivitet vi vi bidra til at flere engasjerer seg og færre sitter alene.
Hvorfor bli medlem?
 • Gjør en forskjell
  Norge er et av verdens beste land å bo i for flertallet, men antallet selvmord og overdoser er høyt. Ved å engasjere deg i Tryggere Ungdom, kan du være med å gjøre en forskjell.
 • Få kunnskap
  Tryggere Ungdom driver skolering og kunnskapsutvikling for medlemmer og andre interesserte. Ved å engasjere deg kan du øke ditt kunnskapsnivå og bidra til en opplyst debatt.
 • Jobb med andre
  Tryggere Ungdom arrangerer medlemsmøter og workshops hvor du kan jobbe med andre som deler dine interesser.
Bli medlem i Tryggere Ungdom

Hvem er vi?

Styre - Tryggere Ungom Oslo - 2022
Kontakt oss
 • Eva Djordjevic
  Styreleder
 • Ingrid Engene Gøranson
  Generalsekretær
 • Emil Bjørnstad Belgau
  Nestleder
 • Vetle Grut
  Styremedlem
  Vetlegrut@rusreform.no
 • Emil Mikalsen
  Styremedlem
  Emilmikalsen@rusreform.no
 • Kevin Lee Hanes-Hansen
  Styremedlem
Vil du være med som Frivillig?
Ønsker du å engasjere deg kan du sende fylle ut skjemaet under, så svarer vi så fort vi kan.
Våre samarbeidspartnere
Vi jobber tett med Foreningen Tryggere Ruspolitikk og deres initiativ Rusopplysningen.no. Klikk under for å lese mer og besøke deres sider.
Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil sette skadeforebygging i sentrum av norsk ruspolitikk. Vi jobber for å flytte fokus fra avskrekking og straff til opplysning, omsorg og menneskerettigheter.
Rusopplysningen skal levere nøktern og nyttig informasjon om ulike rusmidler, uten å moralisere. Målet er å forebygge skade ved å gi kunnskap om virkning, risiko og forholdsregler ved bruk av ulike rusmidler.