Avkriminalisering for alle
Straff er det sterkeste virkemiddelet staten har for å kontrollere atferden til borgerne, og må begrunnes godt både prinsipielt og vitenskapelig. Tryggere Ungdom mener det verken finnes noen god prinsipiell grunn til å straffe rusbruk, eller noe vitenskapelig belegg for å hevde at det fungerer. Vi er alle enige om at vi vil ha færre overdoser, at færre skal få et avhengighetsproblem og at færre skal pådra seg rusrelaterte skader. For å få til det, må brukere tørre å be om hjelp om de opplever problemer med rusbruket sitt, og de må ikke være redde for å ringe ambulanse ved en nødsituasjon. Vi mener det er god grunn til å tro at det å straffe brukere øker terskelen for å søke hjelp, både i akutte nødsituasjoner og for de som opplever begynnende avhengighetsproblematikk.

Rusreformutvalgets rapport fra 2019 (NOU 2019: 26) legger også stor vekt på at straff ikke bare er ineffektiv som et forebyggende tiltak, men også i mange tilfeller gjør vondt verre. Straff skader. Vi vet at ungdom på Oslo øst har større sjanse for å bli stoppet av politiet i forbindelse med rusbruk enn ungdom på Oslo vest, på tross av at vestkantungdommen ruser seg mer. Slik bidrar dagens straffepolitikk til å forsterke allerede eksisterende forskjeller i samfunnet. Arbeiderklasse-og minoritetsungdom må betale prisen for regjeringens utopiske visjon om et "narkotikafritt samfunn". Tryggere Ungdom vil skrote "krigen mot narkotika", til fordel for forebygging som faktisk fungerer. Les mer om det her: *lenke til forebyggingsartikkel*