Hjelpe - ikke straffe

Det finnes ikke noe grunnlag for å hevde at straff gir lavere eller mindre skadelig bruk. Samtidig er kontrollskadene som følge av straff høye. Straff skader, både for de som har et problematisk forhold til rus og for de som ikke har det.

Straff er stigmatiserende og kan øke avstanden til samfunnet. Dessuten fører det til at mennesker utsetter seg for større risiko enn nødvendig, og hever terskelen for å søke hjelp. For eksempel hender det at mennesker som er påvirket av ulovlige rusmidler, ikke tør å ringe en ambulanse selv om det er en overdose. Konsekvensene dersom politiet dukker opp samtidig som ambulansen er skyhøy, og noen velger heller å vente å se om personen kommer seg på egenhånd.

I alt er situasjonen i Norge i dag et godt eksempel på at straffelinjen har feilet. Vi har en restriktiv narkotikapolitikk, men er i overdosetoppen i Europa. Samtidig har Portugal, som ikke straffer for bruk eller besittelse, vesentlig færre overdosedødsfall per innbygger
enn gjennomsnittet i Europa. Liv går tapt og ødelegges fordi vi fastholder på utdatert politikk. Det er på tide med en ny retning.