Tryggere Ungdom Blogg

Er klistremerkene våre for kontroversielle?

Innledning
Noen vil mene at klistremerkene våre er kontroversielle. Denne artikkelen er for deg som kanskje syns de er litt på kanten, og vil vite hvordan vi begrunner budskapene. Målet vårt er å starte debatt, uten å trykke budskap vi ikke kan stå inne for.
MDMA med MVA

Det siste året har vi laget klistremerker hvor det står “MDMA med MVA” (merverdiavgift). Merverdiavgift er noe vi har på de aller fleste lovlige varer, og klistremerket peker mot muligheten for regulering av MDMA i et lovlig marked. Regulering av cannabis er noe som har fått økt støtte de siste årene, og argumentene har blant annet vært å minimere inntekten til organiserte kriminelle, samtidig som brukere får tilgang på trygge varer. De samme argumentene ligger til grunn for vårt standpunkt om MDMA.

Nå i høst kom FNs menneskerettighetsråd ut med en rapport som ba stater se på muligheten for et regulert marked for alle ulovlige stoffer. Men vårt politiske program er ikke like radikalt som FNs rapport. Vi tar i første omgang kun til orde for regulert omsetning av cannabis, psykedelika og MDMA.

MDMA er et stoff som kan forårsake skader og i verste fall død dersom det ikke brukes på en forsiktig og informert måte. Det handler om hvor store doser man tar, hvor ofte det brukes og hvorvidt det man inntar faktisk er ren MDMA eller om det inneholder noe annet. I et lovlig marked kunne vi solgt ren MDMA, målt opp i fornuftige doser, og sørget for god brukerveiledning.

I dag selges MDMA på et ulovlig marked, der profittmaksimering prioriteres over brukernes trygghet. Konsekvensen av å gi gjengene monopol på MDMA-markedet, kan være katastrofale. Det så vi for eksempel da stoffet PMMA gjorde sitt inntog i Norge. Stoffet ble solgt som MDMA, og tok livet av over 30 nordmenn, et høyere antall registrerte dødsfall enn noe annet land i verden. Vi mener det er mer realistisk at vi klarer å minimere skader ved å gi voksne mennesker tilgang på ren MDMA i moderate doser, enn ved å fortsette å prøve å totalt utrydde et stoff som har vært stabilt tilgjengelig i Norge i flere tiår.


Cannabis safer than alcohol/Cannabis på polet/Aldersgrense på Weedmonopolet

Vi har også trykket klistremerker med teksten “Cannabis safer than alcohol” og “Cannabis på polet”. Det gjør vi ikke for å oppfordre flere til å bruke, men for å problematisere at vi i Norge har valgt å kriminalisere et tryggere alternativ til alkohol. Påstanden om at cannabis er tryggere enn alkohol er godt dokumentert, blant annet i denne studien av den britiske professoren David Nutt.

Cannabis er det mest brukte ulovlige rusmiddelet i Norge, og markedet er stort. Slik har det vært i flere tiår. Bruken ser ut til å holde seg på et stabilt nivå, uavhengig av hvor mye cannabis politiet klarer å beslaglegge. Siden 60-tallet har vi kriminalisert cannabisbrukere i håp om å få bukt med stoffet, men uten hell. Derfor mener vi det er på tide å se på andre metoder vi kan bruke for å minimere skader som følge av cannabis. Igjen tror vi at løsningen er at voksne mennesker får tilgang på trygge varer, og en reguleringsmodell som legger opp til informert og moderat bruk.
For mer info om hva vi mener og hvorfor, se vårt politiske program.