Tryggere Ungdom Blogg

Vi er lei av at Arbeiderpartiet bruker «solidaritet» med ungdom for å legitimere en mislykka straffelinje mot rusbrukere. 

Ap burde slutte å skyve ungdom foran seg i sin kamp mot legalisering

Siden Abid Raja tok til ordet for legalisering av cannabis i Morgenbladet, og senere i dagsnytt 18, har Arbeiderpartiet gått hardt ut mot den liberale fløyen i rusdebatten. Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap) langet ut mot både Rajas forslag om legalisering og Solberg-regjeringens foreslåtte rusreform. Et av hans hovedpoeng har vært at å gå vekk fra straff i ruspolitikken, vil gå negativt utover barn og unge. Dessverre er det er lite som tyder på at APs egen politikk hjelper oss.

Vi ønsker alle at rusbruk blant mindreårige minimeres. Da kan det kanskje virke som  at å straffe ungdom som bruker illegale rusmidler er en god idé. Dessverre er det svært lite som tyder på at straff hjelper på rusproblemer. Snarere tvert i mot. I rusreformutvalgets NOU står følgende: “Straff antas å bidra til en rekke negative konsekvenser som stigmatisering, frykt for å oppsøke hjelp, økonomiske problemer og forhindring av fullverdig deltagelse i samfunnet”

Der straffelinjen i ruspolitikken har sviktet i mange tiår, har reguleringsmodeller hatt lovende resultater. Ferske tall fra Colorado i USA tyder på at bruken har gått noe ned i aldersgruppen 15-19 etter de legaliserte cannabis. Og mens lovlige utsalgssteder ikke har noe  å vinne på å selge cannabis til mindreårige, tjener det illegale markedet som omsetter cannabis i Norge i dag store penger på nettopp det. Med mindre Stortinget er villig til å se på modeller for kontrollert omsetning av cannabis i Norge, er det disse gjengene som vil profittere på det norske cannabismarkedet. 

Verden over ser vi at det er lite belegg for å si at legalisering, eller avkriminalisering fører til økt bruk. Tall fra Portugal, som ikke har legalisert cannabis, men valgte å avkriminalisere besittelse av alle narkotiske stoffer viser nedgang i overdosedødsfall og rusrelaterte skader. Det burde Ap ta innover seg, og spørre seg om det kanskje hadde vært en idé å slutte å straffeforfølge unge - og befolkningen forøvrig - når det ikke ser ut til å oppnå de resultatene man ønsker.

Straff er et tilsiktet onde som staten påfører et individ. Det er skuffende at regjeringa tviholder på at de skal kunne fortsette å påføre rusbrukere dette onde, uten at noe tyder på at det fungerer. Den norske straffelinja har ikke hindret oss i å være i overdosetoppen i Europa. Og det at salg og bruk av cannabis er ulovlig, har ikke hindra 25% av nordmenn fra å teste ut det ut likevel. Forbudet har ikke forhindret bruk, men har hindret brukerne i å vite hva de får i seg, og hvor potent stoffet er.

Risikoen for bivirkninger av cannabis øker med forekomsten av virkestoffet THC. Jo mer THC du får i deg, jo større er sjansen for at du opplever angst, paranoia eller i verste fall psykotiske episoder. Dessverre har vi de siste årene sett økende forekomst av THC i illegal cannabis. Se for deg at du tar tar deg en drink på en bar, uten å ane styrkegraden. Du aner ikke om du kommer til å blacke ut, eller bare bli lett brisen. Det er ikke ulikt situasjonen norske cannabisbrukere befinner seg i idag. Dette er et problem som enkelt kunne ha blitt løst ved at legale aktører tar kontroll over cannabismarkedet, og selger det med styrkegrad oppgitt på innpakningen.

En fornuftig, regulert omsetning av cannabis - enten det er gjennom Vinmonopolet eller på apotek - fører ikke til økte skadevirkninger, eller økt bruk. Det fører til aldersgrenser, trygghet forbrukerne og fjerner en av hovedinntektene til organiserte kriminelle.