Tryggere Ungdom Blogg

Fem gode grunner til å unngå illegale rusmidler(ADVARSEL: Dette innlegget kan inneholde spor av satire)

Det er mange farer forbundet med bruk av illegale rusmidler. Den enkleste måten å unngå disse er å bare ikke ta sjansen.

Alle vet at rusbruk er risikabelt. Akkurat som med legale rusmidler, som alkohol, tobakk og koffein, er det også psykisk og fysisk risiko knyttet til bruk av alle illegale rusmidler.

Ikke bare kan man finne på å gjøre ting i ruspåvirket tilstand som man senere vil angre på, men man kan også pådra seg langvarige, alvorlige fysiske og mentale skader, og i verste fall dø.
Selv om flertallet av de som ruser seg, unngår alvorlige konsekvenser, er det viktig å huske på at det også er et mindretall som ikke kommer like godt ut. Ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) vil 10 prosent av mennesker som bruker rusmidler utvikle et problematisk rusmiddelbruk. Du er herved advart. Dersom dette likevel ikke er nok til å skremme deg, ønsker vi å tilby fem gode grunner til å styre unna de illegale rusmidlene. Alle grunnene er spesielt viktige for ungdom, men gjelder også voksne.

1. Det er gambling.

Hva med cannabis, MDMA, LSD eller andre illegale rusmidler med lavere skadepotensiale enn alkohol – lurer du kanskje – det er vel ikke så farlig? Det kan hende. Likevel er det viktig å huske at rusbruk kan være mer skadelig for ungdom enn for voksne, ettersom menneskehjernen ikke er ferdig utviklet før rundt 25 års alder (noe tidligere for jenter).
Med ulovlige rusmidler er det dessuten nærmest umulig å vite sikkert hva man har fått tak i. De illegale rusmidlene omsettes av kriminelle som oftest er mer opptatt av økonomisk fortjeneste enn av helsen din, og du får ingen garanti på at det du tror du kjøper, ikke er noe helt annet. I beslag av ulovlige rusmidler har det blitt funnet blandinger som inneholder alt fra farlige legemidler til bakterier fra avføring, tungmetaller og rottegift.

Hva med sånne hurtigtester da, tenker du kanskje - kan man ikke teste rusmidlene sine for å finne ut hva de inneholder? Jo...og nei. Slike tester kan avdekke visse stoffer, men de gir ikke et klart og helhetlig bilde av den faktiske sammensetningen, eller styrken og renheten på virkestoffene. Dette er det i all hovedsak profesjonelle laboratorier som er i stand til. Den spanske rusmiddelanalysetjenesten Energy Control benytter seg av et slikt laboratorium og tar i mot postforsendelser, men dette koster rundt 800 kroner.

Rusmiddeltesting med hurtigtester kan dessuten innebære risiko; selv om slike tester i seg selv er lovlige, er det ingen tvil om hva de brukes til, og befatning med dem (f.eks. en postordre) vil kunne gi politiet grunn til mistanke om kriminell aktivitet.

Hvert år kan 3 millioner dødsfall, 5.3 % av alle dødsfall i verden, knyttes til skadelig alkoholbruk, ifølge Verdens helseorganisasjon. For tobakk er tallene 8 millioner og 14 %. Til sammen utgjør disse altså omtrent 1 av 5 dødsfall i verden. De illegale rusmidlene er ikke i nærheten av å forårsake like mange dødsfall, men er heller ikke like mye brukt som de legale. Den sikreste måten å holde dødsfallene lavere enn for alkohol og tobakk er å holde seg unna.

2. Du kan bli straffet.

Som begrepet illegale rusmidler tilsier, er bruk av disse fortsatt ulovlig og straffbart. Om du blir tatt med ulovlige rusmidler, risikerer du en rekke ulike straffereaksjoner og andre kjipe konsekvenser. Disse inkluderer saftige bøter, kroppsvisitering (inkludert endetarm og kjønnsorganer), ransakelse av bolig og mobil (farvel til privatliv), inndragning av førerkort og anmerkninger på rullebladet, som kan gjøre at du nektes adgang til ulike utdannelser og yrker, f.eks. i politiet, forsvaret, kriminalomsorg og ulike yrker som inkluderer omsorg for barn. Om du er under 18, risikerer du å bli presset til å inngå en såkalt ungdomskontrakt, som innebærer «frivillige» urinprøver i potensielt lang tid, utført under oppsyn av en fremmed person, ofte av motsatt kjønn.

Bruk og besittelse av illegale rusmidler kan straffes med bøter og/eller fengsel inntil seks måneder. I Oslo gir bruk av cannabis en bot på 3500 kroner, mens besittelse kan gi en bot på opptil 10 000 kroner. Hvis du ikke har penger til å betale en slik bot, som mange ungdommer ikke har, kan neste holdeplass på livets reise bli fengselet. Fengsel kan fungere som en forbryterskole for unge, der man lærer om kriminalitet av eldre innsatte og blir en del av en subkultur som øker sjansen for å begå lovbrudd senere. Best å ikke ta sjansen.

3. Du kan bli en taper.

Neida, bruk av illegale rusmidler gjør deg ikke automatisk til en taper. Men om du blir tatt for bruken, er straff bare én av mange mulige konsekvenser. Du kan risikere å miste respekten fra gode venner og nære familiemedlemmer om det blir kjent at du har blitt kriminell. Denne stigmatiseringen er tross alt en av hovedfunksjonene til straffen. Uttrykket «stigma» kommer av det greske ordet for «merke», eller «sårmerke», og kan brukes om et mindreverdighetsstempel. En stigmatiseringsprosess innebærer at personen selv aksepterer denne nedvurderingen av seg selv, og at følelsen av mindreverdighet preger personens selvforståelse og identitet. Høres ikke særlig festlig ut, eller hva?

Cannabis er det aller vanligste illegale rusmiddelet, men siden det ikke er lovlig å selge, må mange oppsøke et kriminelt miljø for å skaffe stoffet. I slike miljøer er veien kort til bruk av farligere stoffer. De som selger cannabis, har ofte også tilgang på langt mer avhengighetsskapende stoffer som kokain og heroin. Mange vil gjerne selge så mye som mulig av disse stoffene, fordi det betyr høyere inntekt. I motsetning til staten, som bruker store ressurser på å begrense bruken av alkohol og tobakk, vil mange kriminelle rusmiddelselgere forsøke å få deg avhengig av illegale rusmidler ved å presse deg til å prøve eller selge, gi deg gratis «smaksprøver» og kvantumsrabatt, eller til og med bevisst forsøke å sette deg i gjeld. Slike kriminelle miljøer er det lurest å holde seg unna.

4. Det er uetisk.

Hva så, tenker du kanskje – livet innebærer jo uansett risiko, og du slipper sikkert unna de verste utfallene, så da kan du like gjerne ta sjansen og ruse deg. Men har du tenkt på hva du finansierer når du kjøper et illegalt rusmiddel?

Det globale markedet for illegale rusmidler er av FN estimert til å ligge på over 3 billioner kroner, noe som utgjør omtrent 1% av den globale handelen. Bak omsetning og produksjon av illegale rusmidler, kan det ligge grusomme handlinger som drap, tortur og menneskehandel. De ti byene med flest drap i verden ligger alle i Latin-Amerika, og topp seks inneholder fem byer i Mexico. Svært mye av den globale rusmiddelproduksjonen foregår i Latin-Amerika, og Mexico huser flest store karteller, altså transnasjonale organiserte kriminelle nettverk med illegale rusmidler som sin hovedinntekt. Disse kartellene kan måle seg med organisasjoner som IS og al-Qaida i sine metoder for å skremme lokalbefolkningen og verdenssamfunnet for å oppnå økt makt. Metodene deres skaper omfattende korrupsjon i de latinamerikanske landene og det er ikke uvanlig å finne kartellenes motstandere hengende i offentligheten uten hode, til skrekk og advarsel for alle innbyggerne. Du vil vel ikke bidra til etterspørselen av slik kriminalitet bare for en kveld med litt ekstra moro?

5. Du kan være et forbilde.

Steve Jobs og Bill Gates har brukt LSD. Barack Obama har brukt cannabis og kokain. John F. brukte amfetamin og Jens Stoltenberg har brukt cannabis. I tillegg kommer alle musikere, som The Beatles, Drake, Amy Winehouse, Cardi B, The Weeknd, Justin Bieber og Avicii, som har brukt utallige ulike former for både legale og illegale rusmidler. For ikke å snakke om skuespillere....

Med forbilder som dette har ungdom i dag oddsen mot seg. I en tid hvor rusforskere spår en betraktelig økning i illegale rusmidler som cannabis, kan ungdom trenge rusfrie rollemodeller. Ved å ikke bruke illegale rusmidler kan du være en motvekt til en kultur som i stor grad forherliger rus og festing.

← Tilbake til bloggen