Tryggere Ungdom Blogg

Videointervju med rusinfluenser André Nilsen

Vi har intervjuet rusinfluenser og styreleder i Normal Norge, André Nilsen. Normal Norge er en bruker- og interesseorganisasjon på rusfeltet som jobber for en evidensbasert regulering av cannabis og bekjempelse av stigmatisering av cannabisbrukere i Norge. André er for øyeblikket på god vei mot 10 000 følgere på Tiktok, der legger han ut korte videoer om ruspolitikk, egne erfaringer med rus og refleksjoner rundt psykisk helse. 

I intervjuet snakker vi om ruspolitikk, informasjon om rus på sosiale medier og hans egne opplevelser med rusavhengighet og behandling av denne med Ibogain, et av verdens sterkeste psykedeliske stoffer.