Podcast

#1 - Forebygging som fungerer

Velkommen til første episode av Rusrevyen! I denne episoden snakker vi med Giovanna Campello og Ingrid Engene Gøranson. Giovanna er en lederskikkelse i FN sitt kontor for narkotika og kriminalitet og har ledet arbeidet med å utarbeide FN sine internasjonale standarder for forebygging. I denne episoden forteller hun om standardene hva slags type forebygging som er effektiv, og hvilke type forebygging som man må gå vekk fra. Ingrid er generalsekretær i Tryggere Ungdom og leder for mentorprogrammet Trygg Mentor og snakker om sine tanker om rusfeltet i dag.
Eller se den på YouTube: