Podcast

#5 - Minoriteter og rus

I denne episoden snakker vi med Farid Shariati og Anna-Sabina Soggiu. Farid er generalsekretær for paraplyorganisasjonen Preventio. Anna-Sabina fullfører en doktorgrad i sosialt arbeid som tar for seg "ungdom som trøbbler".
Eller se episoden på YouTube: