Podcast

#4 - Snut og forebygging

I denne episoden snakker vi med Jon Olsen og Paul Larson om politiets rolle i ruspolitisk kontekst. Jon er samfunnsviter og skribent, og Paul jobber som professor på politihøgskolen.
Eller se episoden på YouTube: