Forebygging som fungerer
De personlige og samfunnsmessige kostnadene av skadelig rusbruk er enorme, og det er stor enighet om at forebygging av rusproblematikk er viktig, spesielt blant unge. I rusforebygging er dessverre veien til helvete brolagt med de beste intensjoner. I flere tiår har det blitt gjennomført tiltak som mangler vitenskapelig dokumentasjon, og som er basert på at man føler eller tror at de vil ha effekt.


Forebygging som ikke fungerer

Alle er enige om at forebygging av rusproblematikk er viktig, og forskning tilsier også at tiltak er svært kostnadseffektive for samfunnet. I rusforebygging er imidlertid veien til helvete brolagt med de beste intensjoner. I flere tiår har samfunnet gjennomført tiltak som fullstendig mangler dokumentasjon på effekt, men heller er basert på hva man føler at vil fungere. Noen eksempler er NNF (tidligere NNPF) sin "Bry deg - si nei til narkotika"-kampanje, og "Stoner-Sloth"- og "This is Your Brain on Drugs" holdningskampanjene.


Ikke bare har man brukt enorme summer på tiltak som ikke har effekt, men studier har også funnet at enkelte av tiltakene fører til at individer får tidligere rusdebut eller høyere risiko for problematisk bruk enn om de aldri hadde blitt utsatt for tiltaket i utgangspunktet. Dette kan ha sammenheng med at samfunnets hyperfokus på rus gjennom holdningskampanjer eller undervisning om skadepotensiale kan få mottakerne til å overvurdere hvor vanlig bruk av alternative rusmidler er. Flere tiltak som har blitt gjennomført i forebyggingens navn har ført til stigma, traumer og utenforskap, som igjen kan øke risikoen for problematisk rusbruk, for eksempel urinprøvekontrakter og politirazzia på skoler med hund.


Forebygging som faktisk fungerer

Forebygging handler overordnet om barn og unges sunne og trygge utvikling. Tryggere Ungdom er opptatt av at forebygging som gjennomføres må være forebygging som faktisk fungerer. Altså at tiltakene er basert på et solid forskningsgrunnlag og at de evalueres for å undersøke om de oppnår den ønskede effekten.